Вечерно събитие за журналисти: Какво е психодрама?

От утре, светът ми ще е Психодрама фестивал. Шести психодрама фестивал. От това събитие в рамките на фестивала са надавам да произлязат нови градивни приятелства между две любими професионални общности…