Липсата на правила налага нови правила

„Постмодерната етика”, Зигмунт Бауман Един любим съвременен философ За мен „философ”, за света „социолог”. Но, на нивото, на което работи … Още

Най-добрият от всички възможни светове…

Бе, тоя, Господ не го ли е срам, нали се предполага, че е добър и всемогъщ, как тогава е допуснал да има зло и гадости по Земята?” След доста рационализиране и логично построени доказателства Лайбниц извежда извода, че първо – злото е преходно, второ – то е вид проверка и трето – то е част от божествения замисъл. Наред с това, обаче допуска мамещата идея, че съществуват множество възможни светове. И изборите, които правим ни извеждат в един или друг от тях.

„Философия” не е мръсна дума!

Всяко „защо” е философия. Всеки любопитен поглед към света и хората е философия. Всяко твърдение е философия. Всяко приемане на другия, без да съдиш е философия. Всяко питане за миналото, бъдещето и настоящето е философия. Всяка нова идея е философия. Всяка парадигма. Тя се случва, дори, когато не е нарочно наречена и нарочена за „философия”.