Колко трябва да си силен, за да си позволиш да си уязвим?

Най-често се чувства уморен. И преситен. С нищо не можеш да го изненадаш. Умът му е бърз, езикът, още повече. Преценява те и те класифицира докато успееш да кажеш „добър ден”. Рядко дава шанс да го опровергаеш. Рядко можеш да го опровергаеш.