Ведите – древно знание и интересно предизвикателство

Ведите са свещените книги на древните индоарийци. „Веда“ означава знание, по-точно свещено знание. На санскрит думата има същото значение, както … Още