Групови упражнения за подобряване на концентрацията

Упражненията могат да бъдат използвани в произволно големи групи от деца, ученици, студенти, служители, в обучителна, тренингова или терапевтична среда. … Още

Упражнения за мобилизиране на енергията и усилване на концентрацията

Човек и добре да преподава, в даден момент започва да улавя полузаспалите погледи на слушателите си. Тези упражнения могат да … Още