Колко непосилно трудно е да ти е леко на душата?

Кога умората престава да те занимава?

Кога спираш да се страхуваш от нея?

Кога си тръгва доброволно?

И при това, си тръгва, не за да се върне във вид на бърнаут, сърдечна криза или нервен срив?