Игри за изграждане на доверие

Това са примерни упражнения ориентирани към изграждане и изследване на доверие в произволна група. Упражненията са в психодраматичната традиция и … Още

Упражнения за саморефлексия и изграждане на самочувствие 1

Упражненията са в психодраматичната парадигма. Могат да бъдат използвани в тренинг или да бъдат използвани за излъчване на протагонист. Груповите … Още