ТЕЛЕ’ДРАМА – Mеждународно обучение

Програмата е подходяща за всеки професионалист, който би искал да приложи ОНЛАЙН уменията си за личностно израстване, коучинг или образование в своята област на опит.