Помните ли тази дата?

Помните ли Жан-виденова зима? Помните ли щурма на парламента? Помните ли шествията? Блокадите, барикадите? Аз видях тази зима през очите на 18 годишен първокурсник-баламурник. Свиквах да живея сама, свиквах с новата си свобода и с липсата на сигурност, която дава родителския контрол. Не подозирах, че има хиперинфлация. Мислех, че аз не се справям с финансите.

Отпусни го, това сърце!

Отпусни го, това сърце! Усмихни му се на този свят! Песимистите, обикновено са прави, но оптимистите живеят по-щастливо! Свитото сърце, малките души, никому не са потребни! Дори на себе си! Човек трябва да може да мечтае! Да може да обича! Да може да помага! Да помага, дори, когато знае, че ще го направят на глупак! Да работи! И да работи с удоволствие! Да се движи, да променя, да пази пламъчето…