Какво да възкреся?!

Вярващите са благословени. Не защото „тяхно е царството небесно”, а заради утехата и упованието. Материалистите са щастливци. Не защото потребностите им имат шанс да бъдат задоволени напълно, а защото имат шанс да бъдат задоволени. Наближава светъл празник. И вярващи, и материалисти ще намерят причини да са доволни. Но, други вярващи и материалисти ще намерят причини да не са доволни. Защото спокойствието не е въпрос на вяра или неверие, а на отношение към себе си и към живота.