Упражнения за саморефлексия и изграждане на самочувствие 2

Това са примерни упражнения ориентирани към изграждане на самоуважение и умение за утвърждаване. Упражненията са в психодраматичната традиция и нарочно … Още

Упражнения за саморефлексия и изграждане на самочувствие 1

Упражненията са в психодраматичната парадигма. Могат да бъдат използвани в тренинг или да бъдат използвани за излъчване на протагонист. Груповите … Още