Упражнения за саморефлексия и изграждане на самочувствие 2

Това са примерни упражнения ориентирани към изграждане на самоуважение и умение за утвърждаване. Упражненията са в психодраматичната традиция и нарочно … Още