Да живей, живей…

Преработването ли е отговорът? Колко термини свързани с преработването знаете? Думата „работохолик” съществувала ли е преди 20 години? А думата „бърнаут”? А думата „стрес”? А думата „фрустрация”? А всички пресни-пресни разновидности на фобиите и нервните сривове?