Помните ли тази дата?

Помните ли Жан-виденова зима? Помните ли щурма на парламента? Помните ли шествията? Блокадите, барикадите? Аз видях тази зима през очите на 18 годишен първокурсник-баламурник. Свиквах да живея сама, свиквах с новата си свобода и с липсата на сигурност, която дава родителския контрол. Не подозирах, че има хиперинфлация. Мислех, че аз не се справям с финансите.