Отпусни го, това сърце!

Отпусни го, това сърце! Усмихни му се на този свят! Песимистите, обикновено са прави, но оптимистите живеят по-щастливо! Свитото сърце, малките души, никому не са потребни! Дори на себе си! Човек трябва да може да мечтае! Да може да обича! Да може да помага! Да помага, дори, когато знае, че ще го направят на глупак! Да работи! И да работи с удоволствие! Да се движи, да променя, да пази пламъчето…