На дъщеря ми – непоискани съвети

Не обичам съветите, не вярвам, че работят. Но понякога помага да си припомниш. Може би някои от моите съвети са грешка. Може би след 20-30 години светът така ще се е променил, че те няма да вършат никаква работа.