Упражнения за мобилизиране на енергията и усилване на концентрацията

Човек и добре да преподава, в даден момент започва да улавя полузаспалите погледи на слушателите си. Тези упражнения могат да … Още