Той и Тя по време на пандемия

За много семейства кризата с вируса се превръща в криза на личността и криза на отношенията. Конфликтите и домашното насилие силно ескалират. Неправителствени организации от цял свят алармират за ръст на домашното насилие, наскоро дори ООН взе отношение по въпроса. Но дори проблемът „насилие” да не съществува в двойката – хармоничните отношения са в риск.

Норберт Аптер отново в България

Темата на семинара е „От конфликт към ресурси”. След успеха на миналогодишният семинар посветен на ”Развитие на груповата динамика”, Норберт … Още