Въпрос на игра

Умението да се задават въпроси и те да бъдат точни, смислени и на място е умение, което доста би облекчава живота на хората, които го владеят. Тези упражнения са организирани към тренирането на точно на това умение.