Загряваме, загряваме

Няколко идеи за психодраматични загрявания. Игрите могат да се използват от специалисти и неспециалисти. Освен в психодраматичен контекст игрите могат … Още

Упражнения за саморефлексия и изграждане на самочувствие 1

Упражненията са в психодраматичната парадигма. Могат да бъдат използвани в тренинг или да бъдат използвани за излъчване на протагонист. Груповите … Още