Ведите – древно знание и интересно предизвикателство

Ведите са свещените книги на древните индоарийци. „Веда“ означава знание, по-точно свещено знание. На санскрит думата има същото значение, както … Още

Упражнения за мобилизиране на енергията и усилване на концентрацията

Човек и добре да преподава, в даден момент започва да улавя полузаспалите погледи на слушателите си. Тези упражнения могат да … Още