Игри за изграждане на доверие

Това са примерни упражнения ориентирани към изграждане и изследване на доверие в произволна група. Упражненията са в психодраматичната традиция и … Още