Кукли на желанията

„Гвоздеят“ на това занятие е във формулирането на желанията и изясняването на ресурсите и начините за постигането им. Необходимите материали … Още