Загряваме, загряваме

Няколко идеи за психодраматични загрявания. Игрите могат да се използват от специалисти и неспециалисти. Освен в психодраматичен контекст игрите могат … Още