Терапия като по книга

Когато забъркваш на едно място терапия и философия трябва наистина да разбираш и от двете. Публиката е критична и изискваща. А, да дръзнеш да терепевнираш Ницше, Спиноза или Шопенхауер е амбициозна задача, която вдъхновява. Завиждам на тези, които тепърва ще открият книгите му!

Ведите – древно знание и интересно предизвикателство

Ведите са свещените книги на древните индоарийци. „Веда“ означава знание, по-точно свещено знание. На санскрит думата има същото значение, както … Още