Да срещнеш Марша Карп… отново

Марша трудно се разказва, тя се преживява. Още по-трудно е, ако се опиташ да го гледаш и да разкажеш от ролята на професионалист.