Кръг и център

Мандалата се е превърнала в новата мода в тренингите  и тренингите за личностно израстване. Разбирам защо, безкрайно красива е. Енциклопедичното … Още

Ведите – древно знание и интересно предизвикателство

Ведите са свещените книги на древните индоарийци. „Веда“ означава знание, по-точно свещено знание. На санскрит думата има същото значение, както … Още