Добрият психотерапевт

Добрият психотерапевт

Не знам, чие е изказването, че в България всички разбират от футбол и от политика. В последно време имам усещането, че терапията е третото нещо, от което разбират всички. Отсяването на професионалисти от ентусиазирани любители, вероятно ще се превръща във все по-важна тема през следващите години. Добрата новина е, че по непредставителните ми наблюдения, изборът на терапевт става не толкова благодарение на добрите и функционални сайтове и щедрата реклама в Гугъл и социалните медии, а по препоръка на приятели и познати. Така и трябва да бъде. Ако, обаче не разполагате с приятели с опит и познания в тази сфера, може би този текст ще ви помогне да се ориентирате, когато правите избира си на професионалист, с когото да вървите по пътя.

И така, какви са качествата на добрият психотерапевт?

И друг път съм писала по темата, но мисля, че най-краткото определение на добър терапевт е – човек, който е в състояние да изгради терапевтична връзка с клиента. За да постигне това, той трябва да притежава дълъг списък от качества, основните сред които (според мен)  са:

 • да е автентичен – и най-неподготвеният наблюдател разпознава с лекота терапевтите, които играят ролята на терапевти, звучат неискрено и често приповдигнато;
 • да е подкрепящ – работата на терапевта не е да ви казва какво да правите, а да ви подкрепя в откриването на силните ви страни и вашата собствена автентичност;
 • да е етичен – и моля, не мислете това само в спазването на времеви и финансови измерения. Етичните стандарти могат да бъдат прочетени на сайтовете на професионалните терапевтични организации и когато избирате професионалист е добре да проверите членува ли в такива.  

И нещо, за което мога да говоря повече и по-компетентно, това са

Качествата и уменията на добрия психодрама терапевт

Тезите са на любимия П .Ф. Келерман. А, той ги обобщава цитирайки Вейнер (Weiner, 1967), който казва: „За да практикувате психодрама, трябва да овладеете някои от по-сложните умения на индивидуален психотерапевт, психоаналитик, групов психотерапевт, поведенчески терапевт и театрален актьор.”

В детайл Келерман говори за четири основни и пълни със смисъл роли на психодрама терапевта – на аналитик, режисьор, терапевт и групов лидер.

Като аналитик

В ролята си на аналитик психодраматистът е състрадателен слушател, който в същото време се стреми да разбере личните и междуличностните явления. Прави това като наблюдава и анализира случващото се на 5 взаимно свързани и преливащи се етапа:

Пет етапа на анализ на действието

1. Улавяне на информацията, терапевтът улавя информацията, като внимателно и грамотно следи вербално и невербално поведение на клиента – движение на очите, дишането, стойката, промените в напрежението на мускулите на лицето и цвета на кожата и др. Това му помага да си даде сметка за „горещите” неизказани теми зад заявената от клиента тема и да планира посоките, в които да развие работата с него.

2. Емоционално сливане с протагониста, но и оставане в себе си – за да е максимално полезен терапевтът се стреми да съпреживее емоцията на клиента, но в същото време да остане дистанциран. В противен случай не може да бъде полезен. Един разплакан или един ядосан заедно с вас терапевт излиза от терапевтичната си роля и престава да бъде полезен.

3. Дешифриране на имплицитните послания и скрити значения в това, което е открито изразено от главния герой “да се чете между редовете, за да се разбере какво не се казва или не може да се каже”. С думи прости терапевтът следи и предполага „Какво се крие зад това?” „Това” може да бъдат съпротиви, страхове, желания и още, и още.

4. Избор на точния момент за обобщение на видяното или предлагане на корекция. Добрият терапевт внимателно следи процесът на клиента и не го прекъсва без нужда, същевременно я подкрепя чрез интерпретации и обобщения.

5. Търсене на потвърждение от клиента – и най-добрите терапевтични интервенции са безсмислени, ако не отговарят на нуждите на клиента.

Като режисьор

Като режисьор психодраматистът помога на клиента  да организира „сцената” на случващото се:

 • следи местоположението на участниците;
 • да проверява правилното олицетворение на помощните азове;
 • да ръководи началото; – да следва ритъма и продължителността на сцената;
 • подпомага създаването на подходящата атмосфера;
 • предлага конкретизиране, когато представя ситуацията в символична форма;
 • стимулира спонтанността.

Като терапевт

„Като терапевти, психодраматистите служат като агенти на промяната, влияейки на главните герои по начини, които улесняват изцелението.” Казва Келерман

Психодрама терапевтите инициират психодраматични процеси, но за това са им необходими:

 • познания в областта на нормалната и клинична психология, психиатрията и психотерапията;
 • познанията в използването на различни терапевтични фактори като освобождаване на емоции, когнитивно разбиране, междуличностна обратна връзка и учене през правене;
 • разбиране за различни типове протагонисти и техните нужди – облекчаване на симптомите, кризисна намеса, разрешаване на конфликти и промяна на личността
 • познание за различни терапевтични интервенции  и умение да подберат онези, които отговарят на изискванията на конкретна ситуация
 • умения да правят вербални и невербални интервенции

Вербални интервенции :

 • Конфронтация – умението да фокусират вниманието върху очевидни, централни или важни моменти, които трябва да бъдат проучени допълнително – която пречи на пациента да избягва неприятни теми и го държи „на място;
 • Изясняване – за да се предостави по-подробно описание на ситуацията;  Интерпретация – обяснения, които разкриват източника, историята или причината за преживяванията – създадат когнитивна рамка на преживяванията (дублиране, смяна на роли или други методи на действие);
 • Умение да предизвикат катарзис – освобождаване на задържани чувства. В психодрамата служи не само за улесняване на емоционалната реакция, но и за интегриране на чувствата;
 • Умение да приемат безусловно клиента и да му го показват – психодраматистът показва неизменно положително отношение към протагониста по време на сесията;
 • Когато е в психодраматична сесия клиентот чусто е изключително податлив на внушение, затова внушенията трябва да са внимателно и прецинно подбрани.

Като групов лидер

В ролята си на групов лидер  психодраматистът управлява групови процеси, за да създаде конструктивен работен климат

Какъв е идеалният тип лидер на група в психодрамата?  Келерман цитира Либерман и сътр. (1973) изброяват четири лидерски функции: емоционална стимулация, грижа, създаване на смисъл и представяне.

От тези четири измерения могат да бъдат извлечени няколко типа психодраматични стилове на лидерство:

 • Източник на енергия;
 • Източник на полза;
 • Социален инженер;
 • Безпристрастен;
 • Приемащ;
 • Организиращ.

Какво прави груповият лидер?

 • организира структурата на групата (време, състав, място за срещи и процедура на плащане);
 • налага на групови норми по отношение например на поверителност, вземане на решения, физически контакт, социално взаимодействие извън групата и междуличностна отговорност;
 • изгражда на груповата кохезия, регулиране на напрежението и поддържане на интерес към целите на групата;
 • насърчава всички членове на групата да участват активно, улеснява взаимодействието и комуникацията помежду им и изяснява възникващите взаимоотношения чрез използване на методи за действие или устни интерпретации.
 • премахва пречките пред развитието на групова атмосфера на сътрудничество.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s