Групов формат

Груповите формати в терапевтичен и обучетиелен контекст често постигат по-бързи и ефективни резултати от индивидуалната работа.

Тимбилдинг и обучение

Може да заявите тимбилдинг със заложени в него обучителни цели:

  • комуникационни умения и умения за работа в екип;
  • управление и разрешаване на конфликти;
  • изграждане на доверие и формиране на ефективен лидерски стил;
  • умение за водене на преговори;
  • управление на времето и стреса;
  • лична продуктивност и увереност;
  • планиране и управление на промяната;
  • презентиране и говорене пред публика;
  • участие и водене на бизнес срещи на живо и онлайн;
  • умения за ефективно проучване и критично мислене.

Поискайте безплатна зо минутна онлайн консултация за обсъждане на целите и нуждите.

milacalova@gmail.com

0895566465