Групи

Ако сте установили, че в момента няма отворена група, чиято тема и формат ви интересува, чувствайте се поканени да ми разкажете за нуждите и целите си, за да ви информирам, когато такава стартира.

Поискайте безплатна 2о минутна консултация за обсъждане на целите и нуждите ви.

milacalova@gmail.com

0895566465

Защо е полезно да работим в група?

Груповите формати в терапевтичен и обучетиелен контекст често постигат по-бързи и ефективни резултати от индивидуалната работа.

Групи за развитие на личностния потенциял:

Какво представляват групите за развитие на личностния потенциал?

Групите са защитено пространство, в което всеки може да тръгне на пътуване към себе си.

За кого са подходящи групите за развитие на личностния потенциал?

За всички, които мислят, че имат нужда от време и пространство да:

 • подредят мислите и чувствата си;
 • решат вътрешни или междуличностни конфликти;
 • опознаят по-добре силните и слабите си страни;
 • получат подкрепа и вдъхновение;
 • да работят върху цели;
 • да разширят представата си за себе си и другите;
 • да преодолеят трудности или да планират по-смело;

Тренинги:

 • за изграждане на различни видове полезни умения в сферата на човешките взаимоотношения и комуникацията;
 • изработване и утвърждаване на креативни решения в личен и бизнес контекст;
 • формиране и изпълнение на комуникационни стратегии и планове;
 • групи за личностно израстване;
 • групи за подкрепа;
 • предлагам индивидуални консултации за прецизиране на нуждите и структурата.

Обучения:

 • комуникационни умения и умения за работа в екип;
 • управление и разрешаване на конфликти;
 • изграждане на доверие и формиране на ефективен лидерски стил;
 • умение за водене на преговори;
 • управление на времето и стреса;
 • лична продуктивност и увереност;
 • планиране и управление на промяната;
 • презентиране и говорене пред публика;
 • участие и водене на бизнес срещи на живо и онлайн;
 • умения за ефективно проучване и критично мислене.

Поискайте безплатна 2о минутна консултация за обсъждане на целите и нуждите ви.

milacalova@gmail.com