За блога

Блогът е създаден, за да:

  • събира на едно място полезни ресурси свързани с психологията, философията, личностното израстване и комуникацията.
  • популяризира курсове, обучения и събития, които инициирам, в които участвам или просто подкрепям.

Кой го стопанисва?

Мила Цалова – философ, психолог, обучител, психодрама консултант, комуникационен експерт, блогър, майка, любима… не винаги в този ред 🙂

Правя индивидуални консултации и водя тренинги и обучения за екипи или групи по различни теми свързани с личностно израстване, ефективната комуникация и др.

Специализирала съм в методите Психодрама, Психодрама с деца, Тренингиите за креативно мислене на Едуард де Боно, Хипноза и хипнотерапия, Философия с деца, Йога на смеха и други.

„Колекционирам“ методи, стимулиращи спонтанността и творческото мислене и развитието на емоционална интелигентност.

Предлагам не просто готови решения, а подход, който подкрепя, структурира и стимулира силните страни и потенциала за справяне в различни ситуации на личности и екипи.

Поискайте безплатна 20 минутна онлайн консултация за обсъждане на вашите цели и нужди.

milacalova@gmail.com

0895566465

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.

J. K. Rowling

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dr. Seuss

Let’s build something together.