За блога

Блогът е създаден за да:

  • Събира на едно място полезни ресурси свързани с психологията, философията и личностното израстване и комуникацията.
  • Популяризира обяви за курсове, обучения и събития в същата сфера, които инициирам, участвам или подкрепям.

Кой го стопанисва?

Мила Цалова – психодрама консултант и комуникационен експерт.

Водя тренинги и обучения

  • За изграждане на различни видове полезни умения в сферата на човешките взаимоотношения и комуникацията.
  • За изработване и утвърждаване на креативни решения в личен и бизнес контекст.
  • За формиране и изпълнение на комуникационни стратегии и планове.
  • Групи за личностно израстване.
  • Групи за подкрепа.
  • Индивидуални консултации.

Специализирала съм в методите Психодрама , Философия с деца, Психодрама с деца, Тренингиите за креативно мислене на Едуард де Боно, Хипноза и хипнотерапия, Йога на смеха и други.

„Колекционирам“ методи, стимулиращи спонтанността и творческото мислене и развитието на емоционална интелигентност.

Стремя се да предлагам не просто готови решения, а подход, който отговаря на уникалните цели и потребности на клиентите.

Поискайте безплатна 30 минутна онлайн консултация за обсъждане на вашите цели и нужди.

milacalova@gmail.com

0895566465

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.

J. K. Rowling

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dr. Seuss

Let’s build something together.