Индивидуални консултации

Не е необходимо да сте в дълбока криза, за да потърсите подкрепата на консултант или терапевт.

Може да потърсите консултация, ако:

 • се чувствате по-тъжни или по-тревожни от обикновено;
 • чувствате се объркани и имате нужда възстановите баланса си;
 • искате да опознаете себе си – какво ви блокира и какво ви вдъхновява;
 • усещате напрежение или назряваща криза в отношенията с близките;
 • усещате се зациклили и търсите начин да се рестартирате;
 • имате нужда от нови цели и повече вдъхновене;
 • бихте искали да се чувствате по-уверени и щастливи;
 • бихте искали да комуникирате нуждите и чувствата си по-добре;
 • любопитни сте.

Всеки сам формулира целите на работа си с терапевта или консултанта.

Терапевтът е лоялен партньор във вашия личен процес на търсене на решения.

Може да поискате консултации от друг тип – философско консултиране, то не игнорира емоциите, по-скоро се стреми да изследва как те влияят на действията и бездействията в личен и кариерен план. Слага акцент върху анализа на ситуациите и се фосусира върху решенията.

Философско консултиране

За философско консултиране започва да се говори в средата на миналия век, като методът продължава да се развива и утвърждава и вече има добри примери и в световен план, и в България.

Той представлява практика, която цели  да стимулира мисленето чрез петте метода на  философията: критическо мислене, концептуален анализ, феноменология, мисловни експерименти и творческо мислене. Приложим е и в индивидуални, и в групови сесии.

В индивидуална консултация  могат да поставят цели свързани с:

 • Изследване на вътрешни и междуличностни проблеми;
 • Анализ и разбиране нагласи, ситуации и отношения;
 • Промени в личен и кариерен план;
 • И други.

В групова консултация за  екипи или организации могат да бъдат поставяни цели свързани с:

 • Изследване на нагласи, вътрешноорганизационни ресурси, нови възможности;
 • Формиране или промяна на визия, мисия и цели;
 • Изграждане или ревизия на стратегии от различен вид;
 • И други.

Поискайте безплатна 30 минутна онлайн консултация за обсъждане на вашите цели и нужди.

milacalova@gmail.com

0895566465 – Мила Цалова – психодрама консултант