Актуално

За да има смисъл

Ефективният тренинг в организационна среда е съобразен със спецификите, нуждите и целите, които организацията дефинира като важни. Тези няколко предложения могат да ви ориентират в тематиката, но ще се радвам да ви предложа програма и оферта едва след разговор за дефиниране на целите на тренинга.

Разгледайте актуални предложения

Кой има нужда от нови идеи? – последвайте линка за повече информация.

  • имате нужда от презареждане и нов поглед върху проблемите и задачите в живота или бизнеса ви?
  • имате нужда да предложите на пазара нов продукт или услуга, която да закрепи и оптимизира бизнеса ви?
  • искате да се забавлявате, да общувате и с лекота да усвоите нови умения?

Как да подобрим връзката с клиентите? – последвайте линка за повече информация.

  • Как да изградим по-ефективна връзка с клиентите?
  • Какво заплашва връзката с клиентите?
  • Как да подобрим уменията на служителите да работят с клиенти?

Мотивирани потребители = мотивирани служители? – последвайте линка за повече информация.

  • Как да накарам повече клиенти да купят моя продукт/услуга?
  • Как да подобря представянето на продукта си?
  • Как да подкрепя служителите си да бъдат по-мотивирани в представянето на продуктите?

milacalova@gmail.com

0895566465 – Мила Цалова